Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Annuaire de chat :  International  >  Europe  >  Kosovo
 (0.018 secondes)

Catégorie: Kosovo

kosovo   kosova  

Albanik

leposavić   albanik  

Burim

burim   istok  

Deçan

dečani   deçan  

Dragash

dragas   dragash  

Ferizaj

ferizaj   urosevac  

Fushë Kosovë

kosovo polje   fushë kosovë  

Gjakovë

Đakovica   gjakovë  

Gjilan

gjilan   gnjilane  

Gllogovc

gllogovc   glogovac  

Kaçanik

kaçanik  

Kamenicë

kamenicë   kosovska kamenica  

Kastriot

obilić   kastriot  

Klinë

klina   klinë  

Lipjan

lipjan   lipljan  

Malishevë

malisevo   malishevë  

Mitrovicë

mitrovicë   kosovska mitrovica  

Novobërdë

novobërdë   novo brdo  

Pejë

peć   pejë  

Podujevë

podujevo   podujevë  

Prishtinë

prishtinë   pristina   prishtina  

Prizren

prizren  

Rahovec

orahovac   rahovec  

Shtërpcë

shtërpcë   Štrpce  

Shtime

Štimlje   shtime  

Skënderaj

skënderaj   srbica  

Suharekë

suharekë   suva reka  

Viti

viti   vitina  

Vushtrri

vushtrri   vučitrn  

Zubin Potok

zubin potok  

Zveçan

zveçan  


belarus (8)   latvia (7)   europe (61)   european (19)   germany (64)