Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Annuaire de chat :  International  >  Europe  >  Kosovo
 (0.019 secondes)

Catégorie: Kosovo

kosovo   kosova  

Albanik

albanik   leposavić  

Burim

burim   istok  

Deçan

deçan   dečani  

Dragash

dragash   dragas  

Ferizaj

ferizaj   urosevac  

Fushë Kosovë

fushë kosovë   kosovo polje  

Gjakovë

gjakovë   Đakovica  

Gjilan

gjilan   gnjilane  

Gllogovc

gllogovc   glogovac  

Kaçanik

kaçanik  

Kamenicë

kosovska kamenica   kamenicë  

Kastriot

obilić   kastriot  

Klinë

klina   klinë  

Lipjan

lipjan   lipljan  

Malishevë

malisevo   malishevë  

Mitrovicë

mitrovicë   kosovska mitrovica  

Novobërdë

novo brdo   novobërdë  

Pejë

pejë   peć  

Podujevë

podujevo   podujevë  

Prishtinë

pristina   prishtina   prishtinë  

Prizren

prizren  

Rahovec

orahovac   rahovec  

Shtërpcë

shtërpcë   Štrpce  

Shtime

Štimlje   shtime  

Skënderaj

skënderaj   srbica  

Suharekë

suharekë   suva reka  

Viti

viti   vitina  

Vushtrri

vushtrri   vučitrn  

Zubin Potok

zubin potok  

Zveçan

zveçan  


france (79)   iceland (3)   european (17)   england (18)   europe (61)