Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Annuaire de chat :  International  >  Europe  >  Kosovo
 (0.022 secondes)

Catégorie: Kosovo

kosova   kosovo  

Albanik

albanik   leposavić  

Burim

istok   burim  

Deçan

deçan   dečani  

Dragash

dragash   dragas  

Ferizaj

ferizaj   urosevac  

Fushë Kosovë

fushë kosovë   kosovo polje  

Gjakovë

Đakovica   gjakovë  

Gjilan

gjilan   gnjilane  

Gllogovc

glogovac   gllogovc  

Kaçanik

kaçanik  

Kamenicë

kamenicë   kosovska kamenica  

Kastriot

kastriot   obilić  

Klinë

klina   klinë  

Lipjan

lipjan   lipljan  

Malishevë

malisevo   malishevë  

Mitrovicë

kosovska mitrovica   mitrovicë  

Novobërdë

novobërdë   novo brdo  

Pejë

peć   pejë  

Podujevë

podujevo   podujevë  

Prishtinë

prishtinë   prishtina   pristina  

Prizren

prizren  

Rahovec

rahovec   orahovac  

Shtërpcë

Štrpce   shtërpcë  

Shtime

shtime   Štimlje  

Skënderaj

skënderaj   srbica  

Suharekë

suharekë   suva reka  

Viti

vitina   viti  

Vushtrri

vushtrri   vučitrn  

Zubin Potok

zubin potok  

Zveçan

zveçan  


eu (22)   europa (30)   norway (32)   netherlands (17)   latvia (6)