Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  ircd
Résultats de 11 à 20 sur 55  (0.085 secondes)

Salons de chat Ircd

Catégorie:  Ordinateurs  >  Software  >  Servers  >  Ircd
 


helpegitim Sohbet.net

Salon de chat - 16 utilisateurs - Il y a 107 minutes - thème actuel: IRCd/Services komutlarý hakkýnda bireysel eðitim alýp "Helper" olmak isteyen kullanýcýlarýmýz; #HelpEgitim kanalýndaki eðitim görevlileri ile görüþebilirler. HelpEgitim botu üzerinde soru çözümü yaparak kendinizi geliþtirebilir, kalýcý bilgi kazanabilirsiniz. help.sohbet.net

help TRSohbet

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 106 minutes - thème actuel: TRsohbet.com resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ve Unreal3.2.8.1.Sao ile ilgili destek verilmektedir.Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorununuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, Lütfen kanalda bekleme yapmayýnýz.

OperHelp Sohbet.net

Salon de chat - 9 utilisateurs - Il y a 107 minutes - thème actuel: Sohbet.NET Resmi oper yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda sadece nick/kanal/þifre/sistem hatalarý vb. sorunlarýnýz hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice(+) vermelerini bekleyiniz. IRCd/Services problemleriniz için lütfen #Help kanalýný kullanýnýz.

chanserv Geveze

Salon de chat - 12 utilisateurs - Il y a 115 minutes - thème actuel: Geveze.Org #Chanserv kanalýna Hoþ geldiniz. Kanallarla ilgili þikayet / istek ve öneride bulunabilmek için kanal operatörlerinin (@/&) voice (+) vermesini bekleyiniz.. Nick ile ilgili sorunlarýnýz için #Nickserv , IRCD komut yardýmý için #Help kanalýndan yardým alabilirsiniz.


izmir@ Geveze

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 115 minutes - thème actuel: Sorun ve Þikayetleriniz için lütfen kanal yetkililerinin size ( + ) vermesini bekleyiniz. Kline/Line problemleriniz için #Operhelp - IRCd/Services problemleriniz için #Help Chanserv Problemleriniz için #Chanserv - Nickserv problemleriniz için #Nickserv kanallarini kullanabilirsiniz.
Catégorie: Salons de chat Izmir

irchelp Azzurra

Salon de chat - 4 utilisateurs - Il y a 120 minutes - thème actuel: =A= Canale di aiuto su Azzurra e IRC =A= NON aiutiamo su Script,Shell,Bot,BNC,IRCd,Fserv,DCC,altri Network =A= Siete pregati di porre le domande in canale =A= Regolamento: http://www.azzurra.org/irchelp.php?mod=regolamento =A= INDIRIZZO nex6.azzurra.org (ipv6): 2001:41d0:8:2c41::1 6666 no ssl +6697 ssl
Catégorie: Salons de chat IRC

IRCd SwiftIRC

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 107 minutes - thème actuel: [Services Online] https://www.unrealircd.org/
Catégorie: Salons de chat Ircd

OperHelp SiberChat.Org

Salon de chat - 8 utilisateurs - Il y a 108 minutes - thème actuel: SiberChat.ORG Sunucusu Resmi Yardým Kanalýna Hoþ Geldiniz.Kline/Gline/ZLined Hakkýnda Yardým Verilmektedir.. Kanal Operatörlerin Size Voice (+v) Vermesini Bekleyiniz. IRCd/Services (NickServ/ChanServ/Memoserv)Sorunlarýnýz için #HeLp Sunucu Öneri/Þikayet için #Yönetim

YARDIM Kahkaha.Gen.Tr

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 113 minutes - thème actuel: Kahkaha.Gen.Tr resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ile ilgili destek verilmektedir. Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorununuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, lütfen kanalda bekleme yapmayýnýz.

Help Sohbet.net

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 107 minutes - thème actuel: Sohbet.NET resmi yardým kanalýna hoþgeldiniz. IRCd/Services sorularýnýz için yetkililerin voice(+) vermesini bekleyiniz. X-Line/Nick/Kanal ve Auth kodu sorunlarýnýz için #OPERHELP kanalýný kullanýnýz. #HELP kanalýnda bekleme yapmak yasaktýr. Sohbet.NET #HELP

httpd (6)   postfix (6)   opensmtpd (1)   daemon (23)  <   1    2    3    4    5    6    >   
 


Annuaire de chat:    Servers Chat    Apache Chat    Bind Chat    Cygwin Chat    Djbdns Chat    Dovecot Chat    Elasticsearch Chat    FreeRADIUS Chat    FreeRDP Chat    Ftpd Chat    httpd Chat    Jboss Chat    Nginx Chat    OpenLDAP Chat    Opensmtpd Chat    Postfix Chat    . . .