Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  gabrovo
Résultats de 1 à 2 sur 2  (0.100 secondes)

Salons de chat Gabrovo

Catégorie:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  Gabrovo
 


TU-Gabrovo UniBG

Salon de chat - 2 utilisateurs - Il y a 181 minutes - thème actuel: http:/​/​tugab.​bg/​ |​ http:/​/​umis.​tugab.​bg/​st |​ http:/​/​ksp.​tugab.​bg/​ |​ http:/​/​umis.​tugab.​bg/​online/​ |​ http:/​/​umis.​tugab.​bg/​chat/​ |​ Pri problemi,​ mojete da pishete email na marin@tugab.​bg
Catégorie: Salons de chat Gabrovo

Gabrovo ABVNet

Salon de chat - 20 utilisateurs - Il y a 196 minutes - thème actuel: ​#GABROVO
Catégorie: Salons de chat Gabrovo

sliven (3)   bulgarian (7)   karlovo (1)   nova zagora (1)   haskovo (3)   bg (5)  Salons de chat Bulgarie

bulgarien DALnet

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 193 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria UniBG

Salon de chat - 89 utilisateurs - Il y a 181 minutes - thème actuel: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


bulgaria freenode

Salon de chat - 19 utilisateurs - Il y a 197 minutes - thème actuel: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

classica.​bulgaria Rizon

Salon de chat - 4 utilisateurs - Il y a 197 minutes - thème actuel: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria ShakeIT

Salon de chat - 71 utilisateurs - Il y a 183 minutes - thème actuel: Prez oktomvri SPIRA irc.​elitsat.​net i webchata na http:/​/​irc.​elitsat.​net.​ Polzvayte http:/​/​go.​4at.​info ili http:/​/​irc.​ssi.​bg za web,​ kakto i drugite irc serveri ot mrezhata s mIRC,​ XChat ili drug klient.​
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria BgIRC

Salon de chat - 39 utilisateurs - Il y a 195 minutes - thème actuel: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

euriona-bulgaria Rizon

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 197 minutes - thème actuel: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ABVNet

Salon de chat - 384 utilisateurs - Il y a 196 minutes - thème actuel: Òîïèêà îòèäå çà ðèáà ! - http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

sniper.​ant Rizon

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 197 minutes - thème actuel: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Catégorie: Salons de chat Ludiciel

ethnica.​bulgaria Rizon

Salon de chat - 13 utilisateurs - Il y a 197 minutes - thème actuel: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


eu (24)   bulgaria (28)   bulgarian (7)   europa (35)  <   1    2    3    >   
 


Annuaire de chat:    Bulgarie Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    Haskovo Chat    . . .