Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  blagoevgrad
Résultats de 1 à 1 sur 1  (7.137 secondes)

Salons de chat Blagoevgrad

Catégorie:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  Blagoevgrad
 


Blagoevgrad BGirc.com

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 151 minutes - thème actuel: «»«»«»«»«»«» Welcome to Blagoevgrad «»«»«»«»«»«»«»
Catégorie: Salons de chat Blagoevgrad

bulgaria (25)   burgas (6)   sofia (12)   rousse (6)   bulgarian (7)   bg (2)  Salons de chat Bulgarie

Bulgaria BGirc.com

Salon de chat - 105 utilisateurs - Il y a 151 minutes - thème actuel: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

refugia.bulgaria Rizon

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 154 minutes - thème actuel: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ABVNet

Salon de chat - 32 utilisateurs - thème actuel: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria BGirc.org

Salon de chat - 39 utilisateurs - Il y a 151 minutes - thème actuel: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria freenode

Salon de chat - 18 utilisateurs - Il y a 154 minutes - thème actuel: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria FreeUniBG

Salon de chat - 188 utilisateurs - Il y a 145 minutes - thème actuel: http://www.FreeUniBG.eu | http://Blog.FreeUniBG.eu | http://Trivia.FreeUniBG.eu | http://Radio.FreeUniBG.eu | /msg Free-ZNC !request
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria OptiLan

Salon de chat - 127 utilisateurs - Il y a 139 minutes - thème actuel: OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org - https://cs.OptiLAN.eu and www.ShellHosting.org| http://pic.levski.org/piwigo/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria Undernet

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 154 minutes - thème actuel: Dobre doshli v #Bulgaria
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ZoneBG

Salon de chat - 9 utilisateurs - Il y a 132 minutes - thème actuel: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

lafche BGirc.com

Salon de chat - 35 utilisateurs - Il y a 151 minutes - thème actuel: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/


svishtov (3)   bg (2)   european (11)   bulgarian (7)  

<      1       2       3      >   
 


Annuaire de chat:    Bulgarie Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    Haskovo Chat    . . .