Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  amã©rique
Résultats de 11 à 20 sur 24  (0.051 secondes)

eskiþehir Geveze

Salon de chat - 1 utilisateurs - thème actuel: Eskiþehir : Sevgiyi Göstereceksin Söylemek Yetmez, Sevgi Gözlerinde Olacak Sözlerin Yetmez, Sevgi Her Þeydir Kalbe Hapsedilmez, Seveceksin Benim Gibi Ama Yüreðin Yetmez.

felsefe Geveze

Salon de chat - 47 utilisateurs - thème actuel: Her mutsuzluðun ötesinde yine yaþam bekler. Ama insana özgü bir yeteneksizliktir yaþayamamak. Yoksa hangi balýk boðmuþ kendini, hangi serçe atlamýþ damdan... ~ Dostoyevski

þiir Geveze

Salon de chat - 1 utilisateurs - thème actuel: Ve Bir gün herkes anlar, sevdiðinin kýymetini Ama gidince, Ama bitince, Ama ölünce Kýsaca; Ýþ iþten geçince!

klasfm-sohbet Geveze

Salon de chat - 5 utilisateurs - thème actuel: ~ KlasFm-Sohbet kanalý djlerin sohbet kanalýdýr ama unutmayalým ki önceliðimiz radyo genelini canlý tutmaktýr.Dj'ler sorun ve þikayetleri Için #Klas-Yönetim kanalýnda yöneticilerden yardým alabilirler..
Catégorie: Salons de chat Turquie

Sin_Miedo_A_Nada MindForge

Salon de chat - 2 utilisateurs - Il y a 35 minutes - thème actuel: El que te ama de verdad, no tratará por ningún medio de cambiarte... poque te acepta tal cual eres.
Catégorie: Salons de chat Mie Ada

webcam SimosNap

Salon de chat - 9 utilisateurs - Il y a 32 minutes - thème actuel: Chan dedicato a chi ama guardare e mostrarsi tramite web cam. No sconcerie con la cam pubblica e no minori di 18 anni. Visita il nostro sito: http://webcamchat.96.lt/
Catégorie: Salons de chat Internet

MuSiCa_NuOvA SimosNap

Salon de chat - 18 utilisateurs - Il y a 32 minutes - thème actuel: \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ Benvenuti in #MuSiCa_NuOvA http://#MuSiCa_NuOvA.liberachat.com ...La chat per chi ama la pace e ascoltare buona musica in tranquillità...Regole no nick volgari no spam...Lo staff Vi augura buona permanenza / \
Catégorie: Salons de chat Musique

x Sohbet.net

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 31 minutes - thème actuel: yüzebiliyorum ama ileri gidemiyorum :(

Izmit Sohbet.net

Salon de chat - 25 utilisateurs - Il y a 31 minutes - thème actuel: [16:09:10] Daemon [16:09:12] bana kamýþ alsana [16:09:20] ahuauh [16:09:41] uzun olsun ama [16:09:42] :DDDDDDDD
Catégorie: Salons de chat Izmit

ÖlüMetal Sohbet.net

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 31 minutes - thème actuel: Istýrap yýlý,,,Karanlýk kapladý gökyüzünü,,,Duydum savaþçýlarýn çýðlýklarýný,,,Öyküyü efsaneler anlatýrdý,,,Bir Türk'ten Güney'den,,,Ölü bir savaþçýyla karþýlaþan,,,Efsaneler çaðýrýr onu katil diye,,,Ve TÜRK hayatta kaldý,,,Ama ölü savaþçýnýn gözleri,,,Bir daha asla! göremeyecek güneþli gökyüzünü,,Ve bir örnek: Herkes tanýdý savaþý,,Ölü Metal sadece bu deðil,,Daha fazla eðlenme,,Halen hatýrlýyorum
Catégorie: Salons de chat Metal

<   1    2    3    >   
 


Annuaire de chat:    Internet Chat    Espanol Chat    Jeux Chat    Apple Chat    Australie Chat    Facebook Chat    ICQ Chat    Skype Chat    Computer Chat    Windows Chat    Linux Chat    iPhone Chat    . . .